Aleksandra Filipović

Home / Aleksandra Filipović

Osnovne akademske studije završila 2014. godine na  ‚‚Fakultetu za pravne i poslovne studije  dr Lazar Vrkatić” u Novom Sadu , smer poslovna psihologija. Trenutno je apsolvent master akademskih studija na gore pomenutom fakultetu a na smeru psihoterapija.

Od 2016. godine ima iskustvo volontiranja kao psiholog u udruženju građana  ‚‚Udruženje palih boraca, Novi Sad”  gde je organizovala i vodila radionice sa članovima na psihološke teme – stres, komunikacija, aktivno slušanje, tehnike relaksacije.

Od novembra 2016. do novembra 2017. godine volontirala je u Domu Zdravlja Novi Sad kao psiholog , stručni saradnik.

Dalje profesionalno usavršavanje je stekla  kroz bazični nivo Geštalt psihoterapije, u Geštalt studiu , dr Lidije Pecotić, Beograd.

Od jula 2018. godine zaposlena je u Play centru kao psiholog-pripravnik.