Informator o aktivnostima za decu u Produženom boravku Play centra

Brain gym metoda                    

Brain gym je naučno zasnovana metoda u radu sa decom koja ima za cilj razvijanje veština neophodnih za uspešno učenje. Brain gym istražuje i upotrebljava iskustva prirodnih oblika kretanja i telesnih aktivnosti koje aktiviraju mozak za optimalno učenje, što doprinosi tome da učenici efikasnije koriste svoje urođene mentalne potencijale. Ovaj program temelji se na pretpostavci da je učenje kretanja u osnovi svih učenja, jer je čovekovo kretanje povezano sa emocionalnim i kognitivnim procesima u mozgu. Zbog toga što je pokret važan deo svakodnevice svakog deteta, primena ove metode je za decu vrlo prijemčiva i delotvorna. U našem boravku deca imaju priliku da svakodnevno praktikuju i usvajaju set vežbi i tehnika kojima se podiže energija, motivacija, pažnja, koncentracija, a samim tim povećava i efikasnost u savladavanju nastavnog gradiva. Praktikujući Brain gym, odnosno set predvežbi za čitanje, pisanje ili usvajanje novog gradiva, deca razvijaju veštine potrebne za ostvarenje ličnih obrazovnih ciljeva i za racionalnije korišćenje vremena za učenje.

Razvojni pokret – Veronica Sherborne

Razvojni pokret je takođe naučno zasnovana metoda koja, kao i Brain gym, potrebu za  pokretom vidi kao našu  prirodnu, urođenu datost, te joj stoga treba pridati jednak značaj kao i ostalim potrebama.

Razvojni pokret je pristup u radu sa decom koji u osnovi ima ideju da je slobodan i prirodan dečiji pokret osnova za učenje i razvoj brojnih veština. Posmatrajući igru između deteta i odraslog ili između dece međusobno, koja predstavlja najprirodniji i najprijatniji medij učenja za decu, može se uočiti da je pokret  neizostavan element. Stoga se putem tehnika i metoda Razvojnog  pokreta na fleksibilan, deci prilagodljiv i prirodan način, može podsticati razvoj:

 • veza (sinapsi) u mozgu
 • veština empatije,
 • ekspresije emocija i emocionalne regulacije,
 • emocionalne i fizičke sigurnosti,
 • poverenja,
 • različitih načina neverbalne komunikacije,
 • kreativnosti,
 • senzo-motoričkih sposobnosti…

Praktikujući Razvojni pokret deca razvijaju: predstavu o sebi, o drugima i prostoru u kojem borave, što je od ključnog značaja za razvoj samosvesti, samopoštovanja, uvažavanja drugog i osećaja pripadnosti grupi.

 

Muzički i relax kutak

Naš mozak je biološki predodređen da nesvesno pamti različite melodije, dovodi ih u vezu sa određenim emocijama i pridaje im značenje. Stoga se muzika prepoznaje kao prirodan i spontan medij putem kojeg se uče razne veštine i razvijaju potencijali, bez obzira na to da li osoba ima sluha i dara za pevanje. Upoznajući muziku i muzičke instrumente, pored specifičnih muzičkih sposobnosti razvija se niz praktičnih veština koje su od značaja za svakodnevno funkcionisanje: osećaj za ritam i vreme, socijalne veštine, emocionalna ekspresija (na osnovu integracije zvuka i pokreta putem kojeg predstavljamo naš doživljaj), koordinacija tela, kreativno izražavanje, memorija i logički aspekt mišljenja (korišćenjem notnog zapisa), jezičke sposobnosti, autentičnost (kroz izgradnju ličnog muzičkog ukusa), i dr. U našem boravku kreiramo i aktivnosti koje podrazumevaju kombinaciju klasične muzike, relaksacionih tehnika poput vođene fantazije, ritmičkog disanja i sl., a sve u funkciji omogućavanja detetu da se opusti, relaksira. Primena ovakvih tehnika je veoma značajna, jer su deca u savremenom načinu života često preopterećena velikim brojem školskih i vanškolskih obaveza, što  često dovodi do toga da dete ima osećaj da je ,,pod pritiskom“ s kojim se  teško nosi, a što može rezultirati gubljenjem motivacije za učenje, kao i ispoljavanje neprilagođenog ponašanja.

 

Naučni klubić – priroda i društvo

Projektne aktivnosti

 Ovaj segment rada u boravku predstavlja projektni pristup temama iz sveta oko nas:  živi i neživi svet, zanimanja ljudi, istorijske ličnosti, kultura i tradicija drugih naroda i sl. Projektno organizovane aktivnosti u radu sa decom, predstavljaju najsavremeniji pristup učenju koji se sve više uvodi kroz zvanične planove i programe u savremene obrazovne ustanove, jer su istraživanja pokazala, da na ovaj način, aktivno učeći, dete razvija funkcionalna znanja. U projektnom pristupu  dete je to koje vodi, iskazuje interesovanja ka određenim temama, a odrasli ga prati, omogućavajući mu da upoznaje i proširuje sadržaje za koje iskaže interesovanje, uzimajući u obzir i njegove želje, potrebe, mogućnosti, motivaciju… U našem boravku, praktikujući ovakav pristup sa decom, obrađujemo teme koje uče i u školi iz predmeta Svet oko nas, Priroda i društvo, Građansko vaspitanje, Narodna tradicija. Ovakav pristup podrazumeva i puno praktičnog rada, eksperimente, gledanje dokumentarnih filmova, samostalno istraživanje teme, slikanje, modelovanje i sl., što će rezultirati završnim radom u formi umetničke instalacije, makete, zidnih novina, časopisa.

 

Slobodna igra

U predškolskom i ranoškolskom uzrastu govor nije osnovni i jedini način komunikacije deteta, već je to upravo igra koja je za dete nајpriјаtniјi i najprirodniji nаčin izražavanja unutrašnjeg sveta. Kao što se odrasli izražavaju rečima, tako se dete najlakše izražava kroz igru. Ne smemo gubiti iz vida, da pored svih školskih i vanškolskih obaveza koje planiramo da dete  realizuje u toku dana, moramo predvideti vreme za slobodnu igru. Detetu je neophodno da sva nova znanja i iskustva, o različitim odnosima, pojavama, dešavanjima koja ga okružuju, unese u igru. Upravo zbog toga što dete često nije u stanju da ono što doživljava i oseća izrazi rečima,  ima pоtrеbu dа prоigrаvа različite situаciје i pojave s ciljem da ih: psihološki obradi, procesuira, objasni sebi, tj. razume ih, i kao rezultat ovog procesa integriše u svoja prethodna iskustva. To znači da igru dеtе „koristi“ da pојаvаmа  i оdnоsimа kоје оpаžа da smisao, dоživlјаvа i pronalazi sopstveno mesto u tоm svеtu. Kada se dete uključi u igru pretvaranja (igru uloga) ono aktivno eksperimentiše sa društvenim ulogama: npr. deca proigravaju porodične odnose, situacije u školi, kod lekara i druge društvene scenarije. Savremena neurološka ispitivanja sve više potvrđuju da je slobodna igra važna za zdrav razvoj mozga, jer pomaže u izgradnji i ojačavanju  nervnih puteva u mozgu. Igra je značajna za sve aspekte dečjeg razvoja – socioemocionalni, fizički, intelektualni, te svakako doprinosi i boljim školskim postignućima deteta. Upravo iz ovog razloga, planirajući aktivnosti u boravku, uvek izdvajamo vreme za slobodnu igru. U sklopu naših prostorija Play centra nalazi se i specijalno opremljena soba za igru.

Likovne aktivnosti

Razvoj kreativnih potencijala deteta i likovnog stvaralaštva takođe je zauzelo značajno mesto u planiranju i realizaciji dnevnih aktivnosti u okviru našeg boravka za decu. U likovnom izražavanju se ogleda čitav razvoj ličnosti deteta, jer je pored igre, ono za njega način na koji može da ispolji svoja osećanja i komunicira sa samim sobom i drugima. U likovnom izražavanju deteta najčešće se pojavljuju oni elementi iz njegovog okruženja kojima pripisuje neko značenje, koje organizuje u nove smisaone celine, tj. uobličava svoja iskustva. Eksperimentišući sa različitim likovnim tehnikama i materijalima, školsko dete razvija i finu motoriku, uočava odnose i veličine u realnom svetu, planira raspored figura na površini hartije, isprobava nove ideje, ali se i opušta i relaksira. U današnje vreme, kreativnost postaje jedan od imperativa savremenih zanimanja, jer je veoma važno nekoj ideji, proizvodu dodeliti originalan i prepoznatljiv vizuelni identitet. Stoga je izuzetno značajno razvijati i očuvati kreativnost i originalni likovni izraz deteta tokom osnovnog školovanja.

Strani jezici

U našem boravku dva puta nedeljno organizujemo učenje engleskog jezika. S obzirom na to da deca već uče engleski u školi, kroz kreativne tehnike i individualizovani pristup u radu sa decom akcenat stavljamo na konverzaciju, ali i pisanje. Kao drugi strani jezik, u zavisnosti od toga za šta se dete i roditelji odluče, nudimo učenje nemačkog ili italijanskog jezika. Učenje drugog stranog jezika je koncipiran tako da detetu predstavljamo osnovne elemente i pojmove iz jednog od ova dva strana jezika na informativnom nivou, pa ukoliko dete iskaže interesovanje, organizujemo intenzivnije učenje dinamikom jednom do dva puta nedeljno.

Dodatne pogodnosti za roditelje dece koja pohađaju Produženi boravak Play centra:

 • Besplatan individualni savetodavni rad sa pedagogom
 • Popust od 20% na sva predavanja i radionice za roditelje koje Play centar organizuje za građanstvo
 • Popust od 15% za psihološku procenu deteta i individualne psihološke tretmane

 

Produženi boravak za decu ,,Play centar”

Balzakova 11/1 Novi Sad

PIB:109650866

Matični broj: 64331604

playcentar.ns@gmail.com

www.playcentar.rs

Telefon: 0213822021

0638039414

063580377