Procena psihopatologije dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta

Centar za razvoj potencijala dece i mladih ,,Play’’  organizuje seminar:

“Procena psihopatologije dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta”

Cilj seminara je upoznavanje profesionalaca u obrazovnom, zdravstvenom i sistemu socijalne zaštite sa najčešćim problemima u domenu mentalnog zdravlja dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, njihovom procenom i tretmanom.

Sadržaj seminara :

– Prepoznavanje psihopatologije. Najčešći problemi u predškolskom i mlađem školskom  uzrastu.

– Koja sve odstupanja od uobičajenog razvoja se smatraju psihopatologijom?

– Ko sve može biti izvor procene i koje podatke možemo dobiti?

– Šta podrazumeva psihološka procena deteta i porodice?

-Tehnike procene   – koje sve podatke možemo dobiti posmatranjem deteta

– kako voditi intervju sa porodicom

– chek liste i upitnici za procenu razvojne psihopatologije

–  ASEBA instrumenti

– Šta nakon procene?

– Uloga profesionalaca u sistemu obrazovanja/primarne zdravstve zaštite/socijalne zaštite u

prepoznaju i tretmanu problema mentalnog zdravlja dece.

– Plan tretmana. Intervencije na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.

 

Kome je seminar namenjen?

Psiholozima, pedagozima, defektolozima, socijalnim radnicima koji rade sa porodicama i   decom predškolskog i školskog uzrasta, kao i studentima završnih godina navedenih fakulteta koji imaju afinitete za rad u ovoj oblasti.

Autorke i voditeljke:

Dr sci med. Jasminka Marković, specijalista dečije i adolescentne psihijatrije, porodični psihoterapeut

Mila Radovanović, psiholog, porodični savetnik

 

Informacije i prijave: playcentar.obuke@gmail.com ili 064 115 06 02 (Mila Radovanović)

Ukoliko želite da organizujete ovaj trening u vašem gradu/ustanovi, kontaktirajte nas na email: playcentar.obuke@gmail.com