Prstima kroz svet


Prstima kroz svet

Zašto je važno podsticati psiho-motorni razvoj dece ranog uzrasta?

Deca se rađaju sa potrebom da istražuju, i u svemu tome najznačajniju ulogu imaju čula kojima dete uči i stiče nova znanja i iskustva. Dete vežbajući aktivnosti za razvoj fine motorike, u kojima je aktivirano čulo dodira, podstiče i razvoj neuronskih puteva u mozgu. Motoričke aktivnosti koje je dete praktikovalo u prvim godinama života, kasnije se pozitivno odražavaju i na njegov školski uspeh.

Ranije se dečji mozak doživljavao kao nešto što je statično i nepromenljivo i u največoj meri genetski određeno. Medjutim, danas mozak stručnjaci vide kao krajnje dinamičan organ, sa fantastičnim dispozicijama za razvoj. ”Hrani” se nadražajima i iskustvom i uzvraća ‘’burnim grananjem isprepletanih neuronskih šuma’’.
Aktivnostima za razvoj fine motorike kod deteta se aktivira i centar za govor, podstiče se koordinacija oko – ruka, razvija pažnja, kreativnost, ali i samopoštovanje deteta. Aktivnosti ovog tipa omogućavaju detetu planiranje, eksperimentisanje, kao i proveru sopstvenih veština. Takođe, igre i aktivnosti za razvoj fine motorike imaju veliki relaksirajući i opuštajući efekat na dete, što je u eri užurbanog tempa života veoma značajno za njegov razvoj.
Da bi dete pravilno raslo i razvijalo se, naravno da je presudan porodični kontekst i bezuslovna ljubav i podrška koju unutar porodice dobija, ali materijali koji podstiču čula deteta pružaju mu, pored ostalog, i slobodu i kreativnost u procesu stvaranja i istraživanja, što je veoma važno za usvajanje novih znanja. Medjutim, ponekad, sama pomisao na ”nered” koji posle ovakvih igara ostaje (npr. igre testom, glinom, slikanje prstima šake i stopala, igre peskom, pirinčem i drugim nestuktuiranim materijalima) često izaziva neprijatnost, neretko i otpor kod nas roditelja, pa zbog toga lako odustajemo od organizacije ovakvih aktivnosti u kućnim uslovima. Ali, ukoliko se unapred pripremimo da će npr. igre testom ostaviti po koji trag na nameštaju, i pre nego što krenemo u ovakve aktivnosti zaštitimo prostor od prljanja, radost koju će dete osetiti igrajući se, svakako će se reflektovati i na naše lično zadovoljstvo u ulozi roditelja.

Katarina Majkić, pedagog
praktičar terapije igrom,
transakcioni analitičar – savetnik

Leave a Reply