Psihološki i psihopatološki aspekti trudnoće- edukacija za profesionalce

Pozivamo Vas na edukaciju na temu  ,,Psihološki i psihopatološki aspekti trudnoće- prepoznavanje i tretman’’

 

Osnovni cilj edukacije je povećanje profesionalnih kompetencija za podršku mentalnog zdravlja trudnica.

 Specifični ciljevi edukacije su upoznjavanje sa  sledećim temama:

  • Očekivani  psihološki procesi i faze u toku trudnoće
  • Prenatalna vezanost i  formiranje roditeljskog identiteta
  • Prepoznavanje anksioznih i depresivnih poremećaja u trudnoći
  • Savremeni modeli tretmana anksioznih i depresivnih poremećaja kod trudnica

 

Edukacija je namenjena:

  1. zdravstvenim radnicima: lekarima (opšte prakse, specijalistima ginekologije, pedijatrije, higijene, socijalne medicine, psihijatrije);
  2. zdravstvenim saradnicima: psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima, genetičarima
  3. stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite
  4. svim zainteresovanim profesionalcima koji se u svom radu susreću sa trudnicama

Edukacija je akreditovana za zdravstvene radnike i saradnike i nosi 4 boda KME i

za stručne radnike u oblasti socijalne zaštite i nosi 5 bodova.

 Autorke edukacije:

Dr Sci. Med. Slađana Martinović Mitrović, specijalista psihijatrije

(Više o predavaču  http://psychiatrianova.rs/o-nama/ )

Mila Radovanović, master psiholog-porodični savetnik

(Više o predavaču http://playcentar.rs/mila-radovanovic/ )

 

Informacije: edukacije.psychiatrianova@gmail.com i 064 115 06 02 (Mila Radovanović)