Seminar ,,Procena psihopatologije dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta”

Home / Seminar ,,Procena psihopatologije dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta”

 

Centar za razvoj potencijala dece i mladih ,,Play’’ vas poziva na seminar:

“Procena psihopatologije dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta”

Cilj seminara je upoznavanje profesionalaca u obrazovnom, zdravstvenom i sistemu socijalne zaštite sa najčešćim problemima u domenu mentalnog zdravlja dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, njihovom procenom i tretmanom.

Sadržaj seminara :

– Prepoznavanje psihopatologije. Najčešći problemi u predškolskom i mlađem školskom uzrastu.

– Koja sve odstupanja od uobičajenog razvoja se smatraju psihopatologijom?

– Ko sve može biti izvor procene i koje podatke možemo dobiti?

– Šta podrazumeva psihološka procena deteta i porodice?

– Metode i tehnike psihološke procene.

– Kako voditi intervju sa porodicom?

– Chek liste i upitnici za procenu razvojne psihopatologije

–  ASEBA instrumenti

– Šta nakon procene?

– Uloga profesionalaca u sistemu obrazovanja/primarne zdravstve zaštite/socijalne zaštite u

prepoznaju i tretmanu problema mentalnog zdravlja dece.

– Plan tretmana. Intervencije na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.

 

Kome je seminar namenjen?

Psiholozima, pedagozima, defektolozima, socijalnim radnicima, vaspitačima, učiteljima i nastavnicima koji rade sa porodicama i  decom predškolskog i školskog uzrasta, kao i studentima završnih godina navedenih fakulteta koji imaju afinitete za rad u ovoj oblasti.

 

Vreme i mesto održavanja:

16.11.2019. godine od 10-16h, Novi Sad, Play centar, Balzakova 11/1, Liman 3

Kotizacija iznosi:

6000 RSD i uključuje radni materijal, sertifiat Play centra o učešću na seminaru i  osveženje na pauzama

Autorke i voditeljke:

Dr sci med. Jasminka Marković, specijalista dečije i adolescentne psihijatrije, porodični psihoterapeut

Mila Radovanović, psiholog, porodični savetnik

Informacije: playcentar.obuke@gmail.com ili 064 115 06 02 (Mila Radovanović)

Prijave: Popunjen  Prijavni formular za učešće na seminaru PROCENA PSIHOPATOLOGIJE DECE

pošaljite na playcentar.obuke@gmail.com