Seminar ,,Šta nam govore dečiji crteži?”

Home / Seminar ,,Šta nam govore dečiji crteži?”

 

Edukacija za sve praktičare koji rade sa decom predškolskog i ranog školskog uzrasta na temu:

”Šta nam govore dečiji crteži”

Dečiji crtež nije samo umetnost stvaranja slika na površini hartije, već i značajan izvor informcija koji se može dovesti u vezu sa unutrašnjim svetom pojdinca. O crtežu kao značajanom sredstvu komunikacije govorili su ne samo Frojd i Jung, već i drugi istaknuti stručnjaci današnjice, jer putem njega dete lakše, neposrednije i spontanije može izraziti i nagovestiti svoje emocije, konflikte, želje, fantazije…
U sklopu ovog bazičnog seminara bavićemo se nekim od sledećih aspekata:
 Zašto se bavimo interpretacijom dečijeg crteža?
 Faze razvoja dečijeg crteža
 Dečiji crtež kao sredstvo komunikacije i izražavanja unutrašnjeg sveta
 Kada nam dečiji crtež može ukazati da je potrebno konsultovati specijalistu?
Proučavaćemo ključne aspekte dečijeg crteža kroz poziciju figura, oblik, boje, te šta nam crtež može otkriti o karakteru, iskustvu, emocijama i uopšte o životnom kontekstu u kojem dete raste i razvija se.
Kome je trening namenjen:
– Vaspitačima
– Učiteljima
– Stručnim saradnicima u vrtićima i osnovnim školama
– Studentima humanističkih nauka
– I svim drugima koji rade sa decom i žele da unaprede svoje veštine u ovoj oblasti
Datum održavanja: 19.10.2019.
Vreme: 9:00 -17:00 časova
Mesto: Play centar, Balzakova 11/1, Novi Sad
Cena: 4.000 dinara
Za studente obezbeđujemo popust od 20%
Broj mesta u grupi je ograničen.
Prijave:  popunjen na Prijavni formular  poslati na e –mail: katarina.majkic@gmail.com

Dodatne informacije možete dobiti na  063 580 377, Katarina Majkić
Voditelji:
Bojana Tankosić, psiholog, angažovana na projektu ”Zaštita dece, žrtava ili svedoka u krivičnom postupku” (‘’Dečje selo’’, Sremska Kamenica), sa dugogodišnjim iskustvom u radu u socijalnoj zaštiti kroz uslugu porodični saradnik i pripremi dece za svedočenje u sudskom postupku, trenutno angažovana i kao školski psiholog
Katarina Majkić, pedagog, praktičar terapije igrom, TA savetnik, sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom u predškolskoj ustanovi, kao i realizaciji individualnih i grupnih programa za decu iz oblasti socioemocionalnog razvoja