Uči (ni) to neobično

Home / Uči (ni) to neobično

9. maja počinjemo sa realizacijom novog ciklusa radionica za decu u okviru našeg programa ”UČI(NI) TO NEOBIČNO – program za decu fokusiran na razvoj socioemocionalnih veština. 🙂

🔸Tokom drugog modula programa “Uči(ni) to neobično” baziranom na razvoju emocionalne pismenosti, oslanjaćemo se na potrebe dece za jačanjem sopstvenih kompetencija i potencijala, u cilju osnaživanja ličnosti.

🔹Sagledavajući naše okruženje i odnose u njemu iz perspektive deteta razvili smo tehnike kojima se podstiče razvoj dečijeg samopoštovanja, sagledavanje sveta oko nas iz drugačije perspektive, razvoj veština za uspostavljanje i građenje odnosa sa drugima.
U podsticajnom i podržavajućem okruženju deca će imati priliku da razotkrivaju vlastite, autentične tehnike koje će im pomoći da uspostave vezu sa svojim unutrašnjim svetom osećanja i misli, omogućiti im da oblikuju i prorade odnose unutar njega, i potom da uče kako da data iskustva implementiraju u realan životni kontekst.

🔸Kroz druženje uz slobodnu igru, maštu, razgovor, pokret, crtež nudimo ne samo dobru zabavu, nova poznanstva i iskustva, već i razvoj svesti o sebi (svojim snagama, umećima, željama, poteškoćama), razvoj strategija za jačanje samopouzdanja, kao i veština koje su ključne za uspostavljanje kvalitetnih, konstruktivnih odnosa sa vršnjacima i osobama koje nas okružuju.

Program sadrži elemente terapije igrom i razvojnog pokreta.

Rad se odvija u malim grupama, do 8 učesnika, kako bi se omogućilo svakom detetu dovoljno prostora da istražuje i pronalazi svoje autentične načine izražavanja.
Program je namenjen deci uzrasta od 6 do 10 godina.
Početak realizacije: 09.05.2019. godine
Termin: 18:30-20:00 časova, jednom nedeljno, svakog četvrtka, 6 radionica
Cena programa je 4.000 din za drugi modul – ciklus od 6 radionica. Drugo dete iz porodice ostvaruje 50% popusta.
U cenu je uračunato:
– učestvovanje na jednoj od edukacija/radionica koje organizuje Tim za decu Play centra;
– materijal i osveženje za decu tokom radionica;

Autorke programa:
Katarina Majkić, pedagog, praktičar terapije igrom, transakcioni analitičar savetnik
Tanja Rajačić, vaspitač, sertifikovani trener emocionalne pismenosti

Voditelji radionica- Tim za decu Play centra:
Tanja Rajačić, vaspitač, sertifikovani trener emocionalne pismenosti
Bojana Tankosić, psiholog
Katarina Praizović, psiholog

Mesto realizacije: prostorije Play Centra,Balzakova 11/1 (Liman III)
Informacije i prijave do popunjavanja grupe, putem mejla: playcentar.ns@gmail.com i 063 80422 55, kontakt osoba Tanja Rajačić