Logopedski tretmani u Play centru

Logopedski tretman je potreban u sledećim situacijama:

 • Nepravilno izgovaranje glasova.
 • Nerazvijen govor.
 • Nedovoljno bogat rečnik.
 • Nerazumevanje govora.
 • Izgovor kroz nos.
 • Izostanak govora u specifičnim situacijama.
 • Smetnje u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija).
 • Mucanje.
 • Promene u kvalitetu glasa.
 • Otežano gutanje.
 • Pripremi za polazak u školu.
 • Pomoć u savladavanju školskog gradiva.

Logoped je stručnjak koji radi na području prevencije, dijagnostike i tretmana problema u komunikaciji dece i odraslih. Konkretnije, logoped se bavi stimulacijom i/ili korekcijom glasa, govora, jezika, slušanja, gutanja, čitanja, pisanja. Rad logopeda često prevazilazi granice govora, pa podrazumeva i rad na razvijanju veština koje su osnova za kasnije školske i životne aktivnosti.

Kako izgleda logopedski tretman u Play centru?

Deca najbolje uče i razvijaju svoje veštine kroz igru. U Play centru izlazimo van okvira ,,tradicionalnog’’ logopedskog tretmana, te rad baziramo na igri, muzici i drugim aktivnostima koja ne zahtevaju od deteta da sedi 1:1 sa logopedom ukoliko to nije potrebno. Logopedske aktivnosti prilagođavamo detetovom interesovanju, temperamentu, iskustvu, te se na taj način dete se oseća prihvaćeno, u njemu prijateljskoj i stimulativnoj sredini, a rezultati se mnogo brže dostižu jer je dete motivisano.

Nekada je dovoljan i jedan savetodavni rad sa logopedom koji će Vam pružiti smernice za podsticanje pravilnog razvoja deteta. Ukoliko logoped proceni, predložiće terapiju koja će biti prilagođena detetu, njegovim interesovanjima i
potrebama. Kada situacija dozvoljava, logoped sprovodi i grupne tretmane, a timski duh dodatno motiviše vršnjake da zajedno prevaziđu sve poteškoće.

Maša Jovičić, dipl. defektolog-logoped