Bojana Tankosić

Bojana Tankosić je završila osnovne i master studije psihologije u Novom Sadu, dok je zvanje specijalista prava deteta stekla na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Znanja i tehnike rada sticala je na različitim edukacijama poput:

Transakcione analize (TA 101), Racionalno emocionalne i Kognitivno Bihejvioralne terapije (REiKBT), REiKBT dece i adolescenata, Acceptance and Commitment Therapy i Compassion Focused Therapy.

Savetodavnim radom se bavi još od 2013. godine kada je obavljala pripravnički staž na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Svoja dalja iskustva sticala je u radu sa decom i adolescentima, žrtvama i svedocima u krivičnom postupku, kao i kroz rad u nevladinom sektoru.

Trenutno pohađa supervizijski nivo edukacije Centra za kognitivno bihejvioralnu terapiju u Bosni i Hercegovini (CKBT).

Autor je i realizator mnogobrojnih treninga namenjenih profesionalcima u radu se decom. Neki od treninga čiji je autor su: „Šta nam govore dečiji crteži“ kao i „Sprovođenje forenzičkog intervijua“ akreditovanog od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu  Republike Srbije.

Pored savetodavnog rada s decom i mladima, pruža usluge pripreme deteta za saslušanje u krivičnom postupku, profesionalne orijentacije, kao i  druge vrste procena. 

Takođe, Bojana pruža usluge i u radu sa odraslim osobama. Bavi se podrškom žrtvama saobraćajnih nezgoda.

Trenutno je zapolsena na poziciji školskog psihologa.