O nama

NAŠA PODRŠKA ZA VAŠ USPEH NA PUTU LIČNOG RAZVOJA

Play Centar je savetovalište za porodicu i centar za edukaciju stručnjaka koji su angažovani u radu sa decom, mladima i porodicama. Oblast delovanja Centra je podrška mentalnom zdravlju dece i mladih, razvoj njihovih potencijala, ostvarivanje dečjih prava, pružanje podrške porodici u svakodnevnim izazovima, ali i u kriznim situacijama, kao i razvoj kapaciteta stručnjaka u obrazovanju i socijalnoj zaštiti za podršku deci i porodicama iz osetljivih grupa.

Naš tim čine pedagozi, psiholozi, logoped, vaspitači sa višegodišnjim iskustvom u realizaciji različitih edukativnih programa za decu, mlade, roditelje i profesionalce.

U našem nazivu je reč PLAY jer proučavamo i primenjujemo različite funkcije igre u radu sa decom kao što su: igra koja unapređuje odnose dete – roditelj, dete – vaspitač; igra koja podstiče intelektualni razvoj, kreativnost i stvaralaštvo; igra koja za cilj ima prorađivanje neprijatnih iskustava i nepovoljnih životnih okolnosti koje dovode do otežanog funkcionisanja deteta i neprilagođenog ponašanja.

Mi smo prvi centar u Srbiji koji je počeo da primenjuje u radu sa decom nedirektivnu i filijalnu terapiju igrom (Child–Centered Play Therapy i Fillial Play Therapy). Imamo i odlično opremljenu play sobu, tj. sobu za igru, koju koristimo sa decom i roditeljima za psihoterapijsku podršku iz okvira različitih modaliteta terapije igrom.

Pored različitih edukativnih i kreativnih radionica za decu predškolskog i osnovno školskog uzrasta, u okviru našeg Centra funkcioniše i produženi boravak za decu, koji se tokom zimskih i letnjih raspusta pretvara u program Razigrani raspust u Play centru i donosi pregršt novih iskustava i prilika za učenje, kao i nezaboravnih druženja i zabavnih trenutaka.

Naše prostorije predstavljaju jedan topao i prijatan kutak pun igračaka u kojem deca i roditelji i svi drugi mogu da se osećaju prijatno i opušteno.

Negujemo autentičnost svakog deteta i za nas je svako dete DETE, a ne dete koje sa sobom „vuče“ neku od teških etiketa kao što su smetnje u razvoju, invaliditet, problemi u ponašanju, žrtva nasilja, pripadnik nacionalne manjine, iz hraniteljske porodice i sl.

Play centar je članica Mreže organizacija za decu Srbije MODS, Novosadske mreže za decu NSMEDE, Mreže organizacija koje bave mentalnim zdravljem Karika.

Osnovani smo 8. januara 2016. godine