Play soba

Play centar je prvi u Srbiji počeo da primenjuje u radu sa decom nedirektivnu i filijalnu terapiju igrom (Child–Centered Play Therapy i Fillial Play Therapy). Imamo i odlično opremljenu play sobu, tj. sobu za igru, koju koristimo sa decom i roditeljima za psihoterapijsku podršku iz okvira različitih modaliteta terapije igrom.