Naš tim

NAŠ TIM

Katarina Majkić
Katarina Majkić
direktorka

Diplomirala je 2004. godine na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a pre toga, 1997. stekla je zvanje vaspitača na Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača u Šapcu. Profesionalno i stručno usavršavanje nastavlja kroz edukacije iz različitih psihoterapijskih modaliteta. Poseduje sertifikate Transakcionog analitičara – savetnika i praktičara Nedirektivne terapije igrom (Child-Centered Play Therapy i Fillial Play Therapy), koje primenjuje u radu sa decom i porodicama.

Nakon 15 godina profesionalnog iskustva u rada sa decom i porodicama u institucijama i nevladinom sektoru, pokreće Centar za razvoj potencijala dece i mladih – Play Centar.

Više o Katarini saznajte ovde.

Mila Radovanović
Mila Radovanović
psiholog

Završila je studije psihologije 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno je student Doktorskih akademskih studija psihologije u okviru kojih se bavi temama koje se odnose na psihološke procese u trudnoći. U želji da ove teme približi široj javnosti pokrenula je blog na adresi https://www.milaradovanovic.com

Nakon više od decenije profesionalnog angažovanja u različitim institucijama, pridružuje se timu ,,Play centra”, gde radi kao stručni saradnik psiholog.

Više o Mili saznajte ovde.

Jovana Cvijanović
Jovana Cvijanović

Master pedagog (Filozofski fakultet u Novom Sadu – odsek za pedagogiju). Radi na poziciji pedagoga u produženom boravku za decu u Play centru. Svoja interesovanja konstantno dopunjuje, ali najviše se pronašla u radu sa darovitom decom (na čemu se zasniva i master rad) i u radu sa neuro različitom decom.

U iskustvu ima individualnu podršku u učenju sa decom sa autizmom, individualni rad sa decom za pripremu deteta za školu, grupni rad i poseban program „Darovito dete“ za podsticanje darovitosti kod dece. Rad sa decom uvek predstavlja posebno iskustvo, a upoznavanje dečijih karakteristika i razvojnih faza je nešto što je posebno pokreće ka stalnom usavršavanju.

Neke od dodatnih edukacija na kojima je učestvovala:

 • International Society for Health and Human Rights;
 • Play centar – Uloga psihologa i drugih stručnih saradnika u pripremi deteta za sudski postupak;
 • Play centar – Šta nam govore dečiji crteži;
 • Republički zavod za socijalnu zaštitu – Pokretanje usluge lični pratilac deteta;
 • Konferencija, Daroviti i okruženje, Mensa Srbije.
Maša Jovičić
Maša Jovičić

Diplomirani defektolog – logoped (Medicinski fakultet Novi Sad ). Zaposlena je u PLAY centru i deo je tima na poziciji logopeda u produženom boravku za decu. Radno iskustvo u sklopu stručne prakse je sticala u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju „Veternik“, Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“, Kliničkom centru Vojvodine na klinici za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata, Svratištu za decu i mlade u Novom Sadu, ŠOSO „Milan Petrović“ i dr.

U radu se vodi individualizovanim pristupom i smatra da se najbolji rezultati postižu u prirodnom okruženju i igri. Teži konstantnom usavršavanju na polju logopedije kroz brojne edukacije i formalno obrazovanje.

Neke od dodatnih edukacija:

 • Republički zavod za socijalnu zaštitu – Pokretanje usluge lični pratilac deteta.
 • Upotreba mehaničke tehnologije u logopediji (logopedske sonde) i

učešće na brojnim seminarima, webinarima, simpozijumima, konferencijama.

Milena Petrović
Milena Petrović

Diplomirani pedagog (Filozofski fakultet u Novom Sadu – odsek za pedagogiju). Zaposlena kao pedagog u produženom boravku za decu u Play centru. Svoja znanja u radu sa decom stekla je volontiranjem u Ekumenskoj humanitarnij organizaciji , Svratištu za decu i mlade Novi Sad, Dečijem kutku u Subotici. Svoja znanja proširuje radom kao lični pratilac u okviru vrtića „Različak“. U iskustvu ima pružanje podrške u učenju i socijalizaciji deci sa autizmom, pružanje podrške u učenju deci od I do IV razreda osnovne škole, podsticanje učenja kod romske dece.

Nastoji da se konstantno usavršava kroz različita volontiranja, obuke, konferencije i seminare. Neke od dodatnih edukacija:

 • Play centar – Uloga psihologa i drugih stručnih saradnika u pripremi deteta za sudski postupak.
 • Republički zavod za socijalnu zaštitu – Pokretanje usluge lični pratilac deteta.
 • NVO Atina –  Tehnike komunikacije prilagođene deci koja žive i rade na ulici.
 • Pedagoško društvo Vojvodine – Koje veštine je potrebno osnaživati već danas kod dece.

 

Svetlana Lazić
Svetlana Lazić
vanredni profesor

Svetlana Lazić, doktor pedagoških nauka, zaposlena je u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Gostujući je profesor u zvanju vanrednog profesora na Fakultetu sportskih nauka Panervopskog univerziteta „Apeiron“ u Banja Luci, Bosna i Hercegovina. Polje interesovanja su joj dečja prava i dečje jasle, inkluzivno i interkulturalno obrazovanje. Nakon diplomiranja je radila kao televizijski novinar, usmerena uglavnom na teme iz oblasti obrazovnog, školskog i dokumentarnog programa. U Pokrajinskom ombudsmanu se bavila zaštitom, primenom i unapređivanjem dečjih prava. Od početka je uključena u razvoj i širenje koncepta Obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava (EDC/HRE) u Srbiji i drugih idejnih koncepata proizašlih iz njega. Autor je više udžbenika i priručnika, kao i publikacija za roditelje u izdanju Saveta Evrope. Objavljuje radove u nacionalnim i međunarodnim časopisima.

Više o Svetlani saznajte ovde.

Tanja Rajačić
Tanja Rajačić

Po završetku srednje Pedagoške škole u Novom Sadu, gde je stekla zvanje saradnika u nastavi, upisuje Višu školu za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu gde diplomira 2002. Godine. Po završetku studija zapošljava se u Predškolskoj ustanovi “Radosno detinjstvo” Novi Sad, u kojoj i danas radi kao vaspitač. U međuvremenu, nastavlja dalje obrazovanje na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanja vaspitača u Novom Sadu i stiče zvanje strukovni vaspitač.

Svoje angažovanje u nevladinom sektoru nastavlja početkom 2016. Godine, pridružujući se timu Centra za razvoj potencijala dece i mladih “Play”. U okviru Play Centra, aktivno učestvuje u kreiranju i realizaciji programa i radionica za decu, s posebnim naglaskom na radionice i kurseve nemačkog jezika za decu predškolskog uzrasta.

Članica je Udruženja vaspitača Novog Sada, kao i Udruženja vaspitača Vojvodine.

Više o Tanji saznajte ovde.

Bojana Tankosić
Bojana Tankosić