Uslovi korišćenja

Dobrodošli na naš veb-sajt. Ako nastavite da pregledate i koristite ovaj veb-sajt, pristajete da se pridržavate sledec´ih uslova korišc´enja, koji zajedno sa našom politikom privatnosti ureduju odnos ovog veb-sajta sa vama u vezi sa ovim veb-sajtom.

Izraz „nas“ ili „mi“ se odnosi se na vlasnika veb-sajta.

Izraz „vi“ se odnosi na korisnika ili gledaoca našeg veb-sajta.

Korišc´enje ovog veb-sajta podleže sledec´im uslovima korišc´enja:

Sadržaj stranica ovog veb-sajta je samo za opšte informacije i za upotrebu. Može se promeniti bez najave.

Niti mi, niti bilo koja trec´a strana ne pružamo nikakvu garanciju ili garanciju u pogledu tacnosti, pravovremenosti, performansi, potpunosti ili prikladnosti informacija i materijala pronadenih ili ponudenih na ovom veb-sajtu za bilo koju odredenu svrhu.

Upoznati ste sa tim da takve informacije i materijali mogu sadržati netacnosti ili greške i izricito iskljucujemo odgovornost za takve netacnosti ili greške u najvec´oj meri dozvoljenoj zakonom.

Korišc´enje bilo kojih informacija ili materijala na ovom veb-sajtu u potpunosti je vaša odgovornost, za šta nec´emo biti odgovorni. Vaša c´e odgovornost biti da bilo koji proizvodi, usluge ili informacije dostupni putem ovog veb-sajta ispunjavaju vaše specificne zahteve.

Ovaj veb-sajt sadrži materijal koji je u našem vlasništvu ili je licenciran. Ovaj materijal ukljucuje, ali nije ogranicen na, dizajn, raspored, izgled i grafiku. Reprodukcija je zabranjena osim u skladu sa obaveštenjem o autorskim pravima, koje je deo ovih uslova i odredbi.

Svi zaštic´eni žigovi reprodukovani na ovom veb-sajtu, koji nisu vlasništvo ili licencirani operateru, priznati su na veb-sajtu.

Neovlašc´ena upotreba ovog veb-sajta može dovesti do zahteva za naknadu štete i/ili biti krivicno delo.
Povremeno ovaj veb-sajt može sadržati i linkove do drugih veb-sajtova. Ove linkove obezbedujemo radi radi pružanja dodatnih informacija. To ne znaci da podržavamo te veb-sajtove. Ne snosimo odgovornost za sadržaj povezanih veb-sajtova.