Javni poziv za nabavku trenerskih usluga na projektu  "Razvoj i implementacija programa kao odgovor na potrebe dece sa poremećajem u ponašanju"

Objavljen je javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku trenerskih usluga za realizaciju aktivnosti treninga na projektu  “Razvoj i implementacija programa kao odgovor na potrebe dece sa poremećajem u ponašanju”.

Projekat je podržan od strane IPA Prekogranični program Srbija-Bosna I Hercegovina 2014-2020.

Projektom je planirana edukacija 8 profesionalaca iz sektora socijalne zaštite u formi treninga za trenere u trajanju od 10 dana, a na osnovu programa  „OBUKA ZA PROVOĐENJE TRETMANA POREMEĆAJA PONAŠANJA DJECE U DNEVNIM CENTRIMA“  čiji je autor Društvo psihologa Republike Srpske.

Prema projektnom planu, po završenoj obuci,  treneri će obučavati zaposlene u sektoru socijalne zaštite u pograničnom području, u Vojvodini.

Očekivano vreme realizacije obuke za trenere je 03.10. 2023. Očekivano vreme realizacije treninga za zaposlene u sektoru socijalne zaštite je novembar-decembar 2023.

Kriterijumi za izbor trenera su:

1.Obrazovanje u oblasti humanističkih nauka (Kandidat koji ima najmanje visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističke studije na univerzitetu koje odgovaraju oblasti stručnog usavršavanja za koju se vrši izbor) – 20 bodova

2.Dopunsko stručno usavršavanje kandidat koji je relevantan za predmetnu oblast obuke – 20 bodova

3.Radno iskustvo u socijalnoj zaštiti najmanje 3 godine, direktan rad u ustanovi socijalne zaštite poželjno sa decom i mladima – 20 bodova

4.Uspešno završen program obuke za trenere ili trenersko iskustvo najmanje tri realizacije jednog od oblika stručnog usavršavanja razvoj za zaposlene u socijalnoj zaštiti na teme relevantne za predmetnu oblast obuka- 40 bodova 

Izvor provere: CV

Rok za prijavu 28.09.2023. u 12 h

Radne biografije (CV) dostaviti na e-mail playcentar.ns@gmail.com uz napomenu “Za izbor trenera” poštom ili lično na adresu Play Centar Novi Sad, Balzakova 11

Poziv možete preuzeti na ovom linku.