Play mixer

Play centar organizuje Play mixer – miks kratkih onlajn obuka za profesionalce koji rade sa decom i porodicama.

Ukoliko ste stručnjak koji radi sa decom i porodicama i pitate se kome je konkretno namenjen program obuka Play mixer, možete to proveriti postavljajući sebi neka od sledećih pitanja:

 • Da li želim da unapredim lične i profesionalne veštine za rad sa decom?
 • Da li su mi potrebne konkretne, praktične tehnike koje već od ponedeljka mogu da primenim u radu sa decom?
 • Da li mi nedostaju praktični primeri kako da se izborim sa svakodnevnim izazovima u radu sa decom?
 • Brine me „haos“ koji se često stvori između dve aktivnosti?
 • Potrebno mi je dodatno iskustvo kako da održim pažnju detetu npr. tokom privatnog časa iz engleskog jezika, matematike i sl.?
 • Kako da razvijam odnos sa detetom?

Kome su obuke namenjene

Ukoliko želite da unapredite svoje kompetencije za svakodnevni rad sa decom, bez obrzira da li ste vaspitač, učitelj, nastavnik, pedagog, psiholog, defektolog, student, vaspitač ili učitelj u produženom boravku, nastavnik privatnih časova u školi stranih jezika, matematike i sl, a niste u mogućnosti da izdvojite puno vremena vikendom za celodnevne edukacije i seminare, onda je Play mixer profesionalnih veština pravi program za vas. Kombinacijom kratkih edukacija na teme koje odaberete osnažićete sebe u ulozi profesionalca i kreirati osnovu za dalju nadogradnju znanja i veština u vašem ličnom i profesionalnom razvoju.

Drugi ciklus Play mixer

U drugom ciklusu realizacije Play mixera ponovićemo dva vebinara za koje su učesnici iskazali najveće interesovanje:
1) „Alarmi“ kod dece – kako da prepoznamo da je detetu potrebna dodatna podrška
2) Igre koje unapređuju odnos dete-odrasli

Vebinar: „Alarmi“ kod dece – kako da prepoznamo da je detetu potrebna dodatna podrška

Teme koje se obrađuju na ovoj obuci:

 • Razvoj psihopatologije kod dece.
 • Koji se poremećaji otkrivaju na kom uzrastu i zašto?
 • Šta je psihološka procena?
 • Kome uputiti dete na procenu?
 • Kako obaviti razgovor sa roditeljima ako primetimo simptome kod deteta?
 • „Maskirano“ ponašanje (npr. kada detetovo ponašanje doživljavamo kao „bezobrazno“ i „agresivno“, a ono nam u stvari šalje poruku da se oseća nesigurno, nepovezano, neprihvaćeno).
 • Kako uočiti pokazatelje odstupanja u razvoju?
 • Kako izgleda prvi susret sa logopedom?
 • Šta posmatramo pri proceni govorno-jezičkog razvoja?
 • Zašto se logopedska terapija danas znatno razlikuje od nekadašnje?

Edukacija ja namenjena svima koji rade sa decom predškolskog i ranog školskog uzrasta – vaspitačima, učiteljima, stručnim saradnicima (psihilog, pedagog, logoped), nastavnicima stranih jezika i svima ostalima koji smatraju da su im neophodna znanja i veštine iz ovih oblasti.

Gde? Obuka se održava onlajn.

Kada? 8. 4. 2022. od 17:00 do 21:00 (4 sata)

Način prijave: Popunite onlajn prijavu najkasnije do 5. aprila 2022. ovde.

Cena: 4.500 RSD

Autori i realizatori obuke su:
Mila Radovanović, master psiholog i porodični savetnik
Katarina Majkić, pedagog, praktičar terapije igrom
Maša Jovičić, defektolog-logoped

Vebinar: Igre koje unapređuju odnos dete–odrasli

Putem vebinara pokušaćemo da odgovorimo na neka od ključnih pitanja koja često izazivaju nedoumice kod roditelja i profesionalaca koji brinu o detetu:

 • Zašto je igra moćno oruđe za povezivanje sa detetom i uspostavljanje odnosa sigurnosti i poverenja, što detetu omogućava polaznu osnovu za učenje i razvoj?
 • Koja je uloga odraslog u igri?
 • Zašto je slobodna dečija igra važna za razvoj dečijeg mozga?
 • Kako se postaviti prema „muškim“ i „ženskim“ igračkama i igrama. Kako odabrati adekvatnu igračku za dete?
 • Šta mi odrasli doživljavamo kao „agresivnu“ igru i igračke i da li se deca zaista ponašaju „agresivno“ ili žele da nam prenesu neku drugu poruku?
 • Jedan od najvećih izazova za profesionalce je često situacija kada dete prvi put dolazi na razgovor. Koje igre nam tada mogu koristiti da se povežemo sa detetom i uspostavimo kontakt?
 • Koje igre možemo roditeljima preporučiti za igranje u porodičnom okruženju i jačanje porodičnih odnosa?

Pripremili smo za vas primere igara koje vam mogu pomoći u praktičnom radu sa decom i porodicom.

Gde? Obuka se održava onlajn.

Kada? 13. 5. 2022. od 17:00 do 21:00 (4 sata).

Način prijave: Popunite onlajn prijavu najkasnije do 10. maja 2022. ovde.

Cena: 4.500 RSD

Autor i realizator obuke:
Katarina Majkić, pedagog, praktičar terapije igrom

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti i na telefon 063 580377, Katarina Majkić