PLAY SAVETODAVNI RAD SA PORODICAMA

Unapređenje odnosa roditelj – dete, jačanje roditeljskih kompetencija i razvijanje adekvatne roditeljske podrške detetu kada je u pitanju odnos prema:

  • školskim obavezama,
  • motivaciji za učenje,
  • razvoju pažnje i koncentracije,
  • uspostavljanje porodičnih rutina i radnih navika.

*Porodicama koje koriste usluge –PLAYSCHOOL I ili PLAYSCHOOL II, omogućen je popust od 5% i procena se može zakazati u dogovoru sa roditeljima dok je dete u boravku ili u popodnevnim satima