Priprema deteta za polazak u školu u Play centru

Mnogi roditelji nas pitaju da li je njihovo dete spremno za testiranje pred školu i za samu školu. Često ih i muči šta je to što se zahteva od deteta na testiranju kod školskog pedagoga i psihologa pri upisu u školu? Osim radnih navika, dete treba da ima izgrađene određene fizičke, intelektualne, socio-emocionalne i praktične veštine pred polazak u školu.

Polazak u školu za decu predstavlja potpuno novo iskustvo, u novom okruženju  i sa novim zahtevima. Osim fizičke spremnosti, kupovine pribora, obilaska škole, potrebno je dete upoznati i sa veštinama koje su potrebne za buduće obaveze i učenje, a koje ne možemo ,,kupiti’’. U Play centru realizujemo poseban program dodatne podrške koji doprinosi razvijanju onih veština koje su osnova za kasnije školske i životne veštine. Želimo da razvijemo:

 • naviku sedenja u klupi,
 • koncentraciju i pažnju,
 • početno čitanje, pisanje i računanje,
 • tehnike učenja, pamćenja,
 • odgovornost, poštovanje pravila, samostalnost,
 • osnovu za adekvatne odnose sa drugima.

U eri mobilnih telefona svesni smo koliko je teško zadržati se na određenom mestu ili zadatku. Kako jedan školski čas zahteva 45 minuta sedenja u klupi, postupnim i sitnim koracima možete navići dete da ovaj vremenski period ,,izdrži’’ za stolom.

Koncentracija se može unaprediti i učiti. Decu po prirodi privlače različite oblasti, koje takođe utiču na moć koncentracije, a naša uloga je da razumemo da će deca uvek imati drugačija interesovanja i oblasti koje ih zanimaju. U skladu sa tim, svako ima svoje interesantne stilove koncentracije.

Dete ne mora da zna da čita i piše pred školu, ali je poželjno da ima razvijenu grafomotoriku, da ima razvijenu svest o povezanosti glasova i slova. Predveštine čitanja i pisanja umnogome zavise od pravilnog govorno-jezičkog razvoja, razvijene fonološke svesnosti (svesti), adekvatne pažnje, pamćenja i motornih veština. Dete ne mora da zna da čita i piše pre škole, ali je preduslov za učenje čitanja i pisanja razvijena svest o glasovnoj strukturi reči i manipulisanju priborom za pisanje. U našem tekstu ,,Zašto je važna fonološka svesnost’’ videćete na koji način se razvija ova sposobnost. Početno računanje znači da dete ume da razvrstava predmete, niže predmete, sledi uputstva u više koraka, da ume da se orijentiše u prostoru. Ukoliko je dete predškolac, a ne ispunjava ove veštine, bilo bi dobro da se obratite stručnjaku.

Kako smo svi različiti u interesovanjima, bilo bi dobro da se oforme osnovne tehnike za učenje onako kako je detetu najlakše (vizuelno, auditivno, iskustveno…).

Školska sredina ima pravila i norme, a dete je potrebno upoznati sa pravilima ponašanja. Takođe, sve više treba podsticati samostalnost dece u prelaženju gradiva kada krene škola. I na kraju, možda u detetovom odeljenju neće biti svi drugari iz vrtića, već i neka nova deca. Kod deteta treba razvijati pravilne obrasce u komunikaciji sa drugima kako bi prevenirali neke socio-emocionalne probleme kasnije. Kako bismo ispunili naš zajednički cilj, aktivnosti se izvode kroz struktuisanu igru koja obuhvata:

 • razvoj fine motorike,
 • prepoznavanje: oblika, slova, brojeva,
 • ,,nelogične’’ priče,
 • uočavanje sličnosti i razlika,
 • orijentacija u vremenu i prostoru,
 • crtanje,
 • predviđanje toka priča (osnova  za čitanje),
 • razgovor sa decom koja su već u školi,
 • učenje socijalnih situacija,
 • i mnoge druge.

Časovi se organizuju individualno i sadržaj se prilagođava jedinstvenim karakteristikama svakog deteta. Programom se bave naši pedagozi, psiholog i defektolog-logoped. Spremimo se zajedno za najlepše doba – đačko doba!

Tekst pripremila:

Maša Jovičić, dipl. defektolog-logoped