PLAY CENTAR
PLAY CENTAR
CENTAR ZA RAZVOJ POTENCIJALA DECE I MLADIH
PLAY CENTAR
PLAY CENTAR
PLAY CENTAR
PLAY CENTAR

O PLAY CENTRU

Naše usluge

Play Terapija
O igri Mnoga savremena istraživanja su potvrdila da je igra od suštinskog značaja za celokupni
Read More
Play baby stimulacija
Stimulacija ranog razvoja kroz igru Edukativni program za roditelje dece ranog uzrasta Program...
Read More
Psihološka procena deteta
Psihološka procena je proces koji nam pomaže da sagledamo i razumemo dete i njegovo funkcionisanje.
Read More
Individualni razvojni program za decu školskog uzrasta
Svako dete je jedinstveno i posebno zato mu tako treba i pristupiti. Ponekad se dešava da se dete su
Read More
Savetodavno terapijski rad sa porodicom
Svaka životna faza donosi nove zadatke i izazove. Rođenje deteta, roditeljstvo, polazak u vrtić, ško
Read More
Program psihološke podrške roditeljstvu
Program psihološke podrške roditeljstvu ,,Zadovoljan roditelj – zadovoljno dete’’ Biti rodite
Read More
Značaj muzike za razvoj dece
April 12, 2019
Moć muzike Zašto je muzika značajna za razvoj dece? Nigde bez muzike Muzika je sastavni deo naše svakodnevnice bez obzira na to koliko godina imamo, gde živimo, kojim jezikom govo
Značaj prenatalnog perioda za razvoj deteta i porodice
February 7, 2019
Malo je događaja u životu koji donose toliko promena u svim aspektima svakodnevnog funkcionisanja  žene, para i porodice kao što je to trudnoća. Od fizičkih i hormonskih promena koji menjaju
Dete u kriznoj situaciji – kako mu pružiti podršku
December 18, 2018
Kada čujemo reč porodica često, ukoliko i sami imamo prijatna sećanja i iskustva iz sopstvene porodice koja sežu iz ranog detinjstva, zamislimo slike nasmejane mame i tate, između kojih su n