PLAY CENTAR
PLAY CENTAR
CENTAR ZA RAZVOJ POTENCIJALA DECE I MLADIH
PLAY CENTAR
PLAY CENTAR
PLAY CENTAR
PLAY CENTAR

O PLAY CENTRU

Naše usluge

Play Terapija
O igri Mnoga savremena istraživanja su potvrdila da je igra od suštinskog značaja za celokupni
Read More
Play baby stimulacija
Stimulacija ranog razvoja kroz igru Edukativni program za roditelje dece ranog uzrasta Program...
Read More
Psihološka procena deteta
Psihološka procena je proces koji nam pomaže da sagledamo i razumemo dete i njegovo funkcionisanje.
Read More
Individualni razvojni program za decu školskog uzrasta
Svako dete je jedinstveno i posebno zato mu tako treba i pristupiti. Ponekad se dešava da se dete su
Read More
Savetodavno terapijski rad sa porodicom
Svaka životna faza donosi nove zadatke i izazove. Rođenje deteta, roditeljstvo, polazak u vrtić, ško
Read More
Program psihološke podrške roditeljstvu
Program psihološke podrške roditeljstvu ,,Zadovoljan roditelj – zadovoljno dete’’ Biti rodite
Read More
Povežite se s detetom kroz igru
October 16, 2017
,,Zakoračite li u svet igre – uvek ćete naći svoje mesto''... Igra je stara koliko i čovek i ne postoji ni jedna civilizacija na planeti, u kojoj se deca ne igraju. Ne postoji dete ko
Prstima kroz svet
October 16, 2017
Prstima kroz svet Zašto je važno podsticati psiho-motorni razvoj dece ranog uzrasta? Deca se rađaju sa potrebom da istražuju, i u svemu tome najznačajniju ulogu imaju čula kojima dete uč
Mama, tata, istražujte sa mnom!
October 16, 2017
-Uloga odrslog u igri deteta ranog uzrasta - Igra deteta ranog uzrasta je neodvojiva karakteristika njegovog bića, jer je to period burnog razvoja i učenja kako stvari na ovom svetu funkc