Katarina Praizović

Home / Katarina Praizović
Katarina Praizović

2017. je godine stekla zvanje diplomiranog psihologa na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno je na master akademskim studijama psihologije, razvojno – pedagoški modul i pripravnik u Play centru. Tokom studiranja je imala priliku da se aktivira i da praktično upozna različite grane psihologije, ali je njena motivacija oduvek primarno bila usmerena ka oblasti razvojno-pedagoške psihologije. Praktično iskustvo u ovoj oblasti stekla je kao volonter u „Centru za proizvodnju znanja i veština“ u Novom Sadu, u vidu osmišljavanja i realizovanja kreativnih i edukativnih radionica za roditelje i decu (uzrasta od 0 do 3 godine), i učešćem na projektu „Letu na naselju“ u okviru istoimenog centra, gde je imala priliku da realizuje radionice za decu osnovnoškolskog uzrasta. 2017. godine prošla je obuku za razvoj dečijeg samopoštovanja, nastale u okviru projekta „Podsticanje samopoštovanja putem kooperativne komunikacije“, UNICEF. Takođe, 2017. godine je obavila stručnu praksu u Centru za socijalni rad grada Novog Sada, na odeljenju za dečiju psihijatriju u Novom Sadu i u Dečijem selu „Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici. Tokom februara 2018. bila je koordinator akcije „Slikovnica na dar“ realizovane u okviru inicijative „Novi Sad čita deci“ koja je pokrenuta od strane Centra za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima – „Harmonija“. U okviru date akcije sakupljeno je preko 250 slikovnica koje su poklonjene deci, koja su prepoznata kao vulnerabilna populacija, u brojnim vladinim i nevladinim organizacijama. Od marta do maja 2018. prošla je obuku za pružanje podrške roditeljima dece sa smetnjama u razvoju „Naša priča“ koja se realizuje u okviru Centra za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“. Tokom maja 2018. bila je učesnik na projektu „Postani vršnjački mentor“ koji je pokrenut od strane Centra za podršku strudentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ovom prilikom je bila angažovana u vidu pripreme i realizovanja savetodavno-edukativnih radionica sa grupom studenata Filozofskog fakulteta.

Pored oblasti razvojno – pedagoške psihologije zanima je i naučno – istraživački rad. Od 2016. godine član je istraživačkog tima Centra za bihejvioralnu genetiku, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, u okviru kojeg je učesnik na projektu „Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja“. Tokom svog angažovanja u Centru imala je priliku da učestvuje u istraživanjima koja se realizuju sa blizancima, i da da doprinos u vidu testiranja i intervjuisanja blizanačkih parova, kao i pisanja izveštaja u vidu analize profila ličnosti. Tokom 2017. i 2018. godine bila je učesnih na naučno – istraživačkim skupovima „Savremeni trendovi u psihologiji“ i „Empirijska istraživanja u psihologiji“, gde je imala priliku usmeno da prezentuje teme istraživanja: „Relacije između implicitnih teorija inteligencije, matematičkog self – koncepta i uspeha iz matematike učenika srednjih škola“ i „Osobine ličnosti, samoefikasnost i radni stres nastavnika srednjih škola”.