Lavirintom uma- trening za razvoj veština u radu sa decom uzrasta 6-11 godina

Home / Lavirintom uma- trening za razvoj veština u radu sa decom uzrasta 6-11 godina
 

Ako želite da se  razvijate zajedno sa decom sa kojom radite i povećate stepen zadovoljstva svojim poslom, onda je ovaj trening upravo za vas… Ovaj trening će  vam pružiti praktične alatke primenjljive u vašem radu

Kome je trening namenjen?

 Stručnjacima različitih profila koji su angažovani u radu sa decom u vrtićima, školama, produženim boravcima, školama stranih jezika, edukativnim centrima i sl.:

 • vaspitačima
 • učiteljima
 • predmetnim nastavnicima
 • pedagozima
 • psiholozima
 • defektolozima
 • studentima završnih godina humanističkih fakulteta

Sadržaj treninga:

,,Lavirintom uma’’ fokusira se na razvoj veština neophodnih za uspešno učenje:

 • pažnja
 • planiranje
 • samoregulacija
 • emocionalna uravnoteženost
 • socijalna kompetentnost
 • razvoj odnosa poverenja između deteta i učitelja

Učešćem na treningu upoznaćete se sa konkretnim alatkama koje su lako primenjive u radu sa decom, a koje su po svojoj prirodi deci zanimljive i prihvatljive, te tako deca razvijaju navedene veštine bez osećaja otpora koji se može javiti kada je potrebno usvajati i uvežbavati nove sadržaje.

Oslanjajući se na najnovija naučna saznanja o dečijem razvoju i posmatrajući učenje kao proces u koji su uključeni svi aspekti ličnosti deteta (intelektualni, socio-emocionalni, motorički), ovaj trening nudi kombinaciju efikasnih metoda i tehnika Play terapije, Brain gym-a, Razvojnog pokreta kao i drugih psihološko-pedagoških pravaca pomoću kojih se kod dece postižu bolji rezulati u učenju, a kod stručnjaka koji rade sa decom veća uspešnost u obrazovnom procesu, a samim tim i veći stepen zadovoljstva sopstvenim poslom.

Brain gym istražuje i upotrebljava iskustva prirodnih oblika kretanja i telesnih aktivnosti koje aktiviraju mozak za optimalno učenje što omogućava učenicima optimalno korišćenje svojih urođenih mentalnih potencijala. Ovaj program temelji se na pretpostavci da je učenje kretanja temelj svih učenja, jer je čovekovo kretanje povezano sa emocionalnim i kognitivnim procesima u mozgu. Zbog toga što je pokret važan deo svakodnevice svakog deteta, primena ove metode je za decu vrlo prijemčiva i delotvorna.

Terapija igrom (Play Therapy) da bi se dečji mozak pravilno razvijao, neophodno je da dete ima dovoljno prostora sa slobodnu i spontanu igru u kojoj samostalno bira sadržaje kojih će se igrati. Poznato je da deca najbolje uče kroz igru, ali igra im takođe pomaže i u tome da njihov mozak ”obradi” nove sadržaje i integriše nova znanja i veštine. U predškolskom i osnovnoškolskom uzrastu govor nije osnovni i jedini kanal komunikacije deteta sa odraslima iz svog okruženja, već je upravo igra ta koja pomaže detetu da izrazi svoj unutrašnji svet i prenese odraslima poruku u kojim segmentima mu je potrebna podrška.

Razvojni pokret je pristup u radu sa decom koji u osnovi ima ideju da je slobodan i prirodan dečiji pokret osnova za učenje i razvoj brojnih veština. Praktikujući Razvojni pokret deca razvijaju: predstavu o sebi, o drugima i prostoru u kojem borave, što je od ključnog značaja za razvoj samosvesti, samopoštovanja, uvažavanja drugog i osećaja pripadnosti grupi.

Nakon završenog treninga, učesnici će steći znanja i veštine koje mogu da primene u svom radu, a uz pomoć kojih će kod dece poboljšati:

 • koncentracija i pamćenje
 • pažnja
 • veštine komunikacije
 • organizacijske veštine i planiranje
 • emocionalna ravnoteža
 • samoregulacija
 • smanjenje stresa i postizanje ciljeva
 • motivacija i lični razvoj
 • samopouzdanje i samopoštovanje
 • opšta motorička koordinacija
 • kreativnost i inovativnost

Vreme i mesto održavanja:

26.10. 2019. godine od 10-17h,  Play centar Novi Sad, Balzakova 11/1

Kotizacija iznosi

5000 RSD po učesniku i uključuje radni materijal, sertifikat Play centra o završenom treningu i osveženje tokom pauze.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na email playcentar.obuke@gmail.com ili telefonom 064 115 06 02 (Mila Radovanović)

Prijave:  popunjen Prijavni formular za učešće na treningu Lavirintom uma

pošaljite na email playcentar.obuke@gmail.com

Autorke i voditeljke treninga:
Mila Radovanović, master psiholog, porodični savetnik
Katarina Majkić, pedagog, praktičar terapije igrom, TA savetnik